Login

Corporate Social Responsibility (CSR)

Som Danmarks største flytte- og relocation firma erkender Aspire Mobility Group sit sociale ansvar for det samfund, vi lever i og af. Vi ønsker at drive vores forretning med udgangspunkt i kundernes behov, på et profitabelt og bæredygtigt grundlag og vi forpligter os derfor til at efterleve gældende lovgivning og internationale anerkendte etiske retningslinjer og konventioner.

Hvor der er en naturlig sammenhæng med Aspire Mobility Groups kernekompetencer og forretningsområder, ønsker vi frivilligt at tage proaktivt initiativ til at beskytte vores medarbejdere, samfund og miljøet, både lokalt såvel som globalt. Aspire Mobility Group har derfor udarbejdet konkrete retningslinjer for vores daglige sociale ageren inden for følgende områder:

Miljøbeskyttelse

Medarbejderforhold

Samfundsengagement

Disse områder repræsentere Aspire Mobility Group tilgang til værdibaserede ledelse, og er integrerede dele af koncernens forretningsgange. Læs mere om hvordan vi i organisationen arbejder strategisk med samfundsansvar under hvert af de respektive områder.

Contact us

Copenhagen - Head Office
Tel: +45 70 221 226
Email: rates.dk@aspiremobility.com

Aarhus
Tel: +45 70 221 226
Email:rates.dk@aspiremobility.com

Stockholm
Tel: +46 8 771 30 30
Email:rates.se@aspiremobility.com