Login

Miljøbeskyttelse

Miljøcertificeret efter standarden ISO 14001

I Aspire Mobility Group har vi i mange år taget hensyn til miljøet i vores daglige arbejdsgang, men i 2012 besluttede vi os for at systematisere og effektivisere vores tilgang, ved at implementere et miljøledelsessystem. Siden er vores hovedkontor i Rødovre fortsat certificeret efter standarden ISO 14001. 

Vores miljøledelsessystem sikrer, at vi hele tiden styrer vores processer, aktiviteter og kompetencer mod en forbedret miljøpræstation, og at vi dokumenterer og rapporterer vores resultater. Ledelsen gennemgår miljøledelsessystemet løbende, og der foretages eventuelt nødvendige tilpasninger for at tilsikre, at vi når vores miljømålsætninger.

Vores tilgang til miljø tager udgangspunkt i:

Læs mere herom i vores Miljøpolitik her (link).

Som transportvirksomhed er et af vores vigtigste indsatsområder at reducere vores brændstofforbrug, ved at optimere vores køretøjers brændstofudnyttelse, og derved nedbringe udledninger til det omgivende miljø.

Som godkendt affaldstransportør og affaldsindsamler har vi ydermere et ansvar for at vores affald, samt vores kunders affald, bliver håndteret og sorteret ansvarligt, med henblik på genanvendelse. Vores miljøpræstationer skal således gavne os selv, vores kunder og det omkringliggende miljø.

Et af vores største indkøb som flytteforretning er vores flyttekasser, og som miljøcertificeret virksomhed er det derfor vigtigt at vi kender til bæredygtigheden af vores flyttekasser. Møbeltransport Danmarks flyttekasser består af: 

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir og stiller samtidig sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn. I en bæredygtig skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.


 

 

Contact us

Copenhagen - Head Office
Tel: +45 70 221 226
Email: rates.dk@aspiremobility.com

Aarhus
Tel: +45 70 221 226
Email:rates.dk@aspiremobility.com

Stockholm
Tel: +46 8 771 30 30
Email:rates.se@aspiremobility.com