Login

UN Global Compact

Aspire Mobility Group støtter UN Global Compact

Aspire Mobility Group tilsluttede sig i 2012 FN initiativet Global Compact, og vi arbejder derfor aktivt med Global Compacts 10 principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

Global Compact er et verdensomspændende CSR initiativ, der bygger på internationalt anerkendte etiske retningslinjer og konventioner. At støtte op om principperne og implementere dem i vores arbejdsprocesser er derfor et naturligt skridt for Aspire Mobility Group, da vi tilstræber at indarbejde ansvarlighed i alle aspekter af vores virksomhed.

Aspire Mobility Group aflægger årligt en COP (communication on progress), som beskriver hvilke initiativer og politikker vi har indført for at efterleve FN Global compacts 10 principper og hvordan vi bidrager til en mere ansvarlig og bæredygtig verden.

Du kan læse vores seneste COP for 2014 her.

 

Contact us

Copenhagen - Head Office
Tel: +45 70 221 226
Email: rates.dk@aspiremobility.com

Aarhus
Tel: +45 70 221 226
Email:rates.dk@aspiremobility.com

Stockholm
Tel: +46 8 771 30 30
Email:rates.se@aspiremobility.com