Login

Flytteforberedelse

Udover de åbenlyse overvejelser om, hvad der skal medbringes, hvad der skal opmagasineres, og hvad der eventuelt skal kasseres, er der mange andre forberedelser, man skal overveje, når familien flytter til et andet land.

Vi kan hjælpe

Jo tidligere du kontakter os, jo før kan vi hjælpe dig med at planlægge flytningen og forhåbentlig hjælpe til med at gøre hele flytteperioden mindre stresset for dig og din familie.

Vi gør det lettere for dig

Besigtigelsesbesøget, vi aflægger i dit hjem inden flytningen, giver os mulighed for at vurdere, mængden af dit indbo og hvis det er aktuelt, kan vi hjælpe dig med at tilpasse volumen således at du holder dig inden for den af din arbejdsgiver betalte flyttekvote eller inden for dit eget budget, hvis du selv skal betale for flytningen.

Vores online Vision-planlægningsværktøj giver dig en trinvis introduktion og vejledning til alle faser af flytningen, så du kan planlægge fremad.

Vi sender dig også import toldregler i bestemmelsesland samt huskeliste, kalender og relevante flyttemærkater til identifikation af bohave til søfragt, luftfragt, opbevaring samt bohave som kræver særlig omhu under flytningen.

Assistance fra flyttekoordinatorer

En erfaren flyttekoordinator i vores kundeserviceteam vil arbejde tæt sammen med dig og din familie og varetage hele flytteprocessen, lige fra du begynder at planlægge flytningen og indtil dit indbo er sikkert leveret til dit nye hjem.

Contact us

Copenhagen - Head Office
Tel: +45 70 221 226
Email: rates.dk@aspiremobility.com

Aarhus
Tel: +45 70 221 226
Email:rates.dk@aspiremobility.com

Stockholm
Tel: +46 8 771 30 30
Email:rates.se@aspiremobility.com