Login

Fraflytning

Der er mange formaliteter der skal ordnes, når man forlader et land for at flytte hjem eller videre til et andet land.

Inden afrejsen skal der skal bl.a. meldes fraflytning til forskellige offentlige myndigheder og institutioner, adresseændring til postvæsen, aflæses og afregnes el, vand og varme etc. inden boligen leveres tilbage til udlejer, eventuelt efter udførelse af kontraktlige reparationer og malerarbejder.

Mange af de nødvendige formaliteter kan ofte først foretages, når du er rejst fra landet.

Vi kan hjælpe med disse praktiske ting således at du og din familie ikke skal tænke på alle disse opgaver i den travle periode inden afrejsen.

Vi repræsenterer dig og dine interesser for dermed at sikre, at afslutningen på dit ophold i fraflytningslandet forløber uden problemer.

Contact us

Copenhagen - Head Office
Tel: +45 70 221 226
Email: rates.dk@aspiremobility.com

Aarhus
Tel: +45 70 221 226
Email:rates.dk@aspiremobility.com

Stockholm
Tel: +46 8 771 30 30
Email:rates.se@aspiremobility.com