Login

Indflytningsrapport

Formålet med denne service er at udarbejde en skriftlig rapport (aftale) mellem begge lejer og udlejer om boligens tilstand ved overtagelsen.

En detaljeret indflytningsrapport vil ofte spare lejer og eventuelt arbejdsgiver både tid og penge, når boligen til sin tid skal leveres tilbage til udlejer, da tidligere skader og mangler på boligen vil være fuldt dokumenteret og anerkendt. Lejer kan derfor kun stilles til ansvar for reparationer af skader og mangler opstået under lejemålet.

 Vores indflytningsservice omfatter bl.a.:

Indflytningsrapporten beskriver boligen ud fra de forskellige punkter angivet i kontrakten samt udsagn fra udlejer og lejer.

Indflytningsrapporten, som underskrives af udlejer og lejer, er fuldt detaljeret og indeholder billeder af alle værelser, indbo, hvidevarer, osv. og.

Indflytningsrapporten er, alt efter hvilket land der er tale om, et yderst nødvendig og værdifuld dokumentation materiale når boligen fraflyttes og ansvaret for eventuelle skader og/eller mangler ved boligen skal placeres.

Contact us

Copenhagen - Head Office
Tel: +45 70 221 226
Email: rates.dk@aspiremobility.com

Aarhus
Tel: +45 70 221 226
Email:rates.dk@aspiremobility.com

Stockholm
Tel: +46 8 771 30 30
Email:rates.se@aspiremobility.com