Login

Preview visit

Da del udenlandsophold afbrydes fordi den medfølgende familie ikke kan finde sig tilrette i det nye land, vil et preview visit ofte være nyttigt, således at familien kan danne sig realistiske forventninger til en kommende tilværelse i det pågældende land.

Vores preview program giver familie en introduktion til det nye land, byerne og livsstilen, kulturen, boligområder, sport og fritidsaktiviteter, osv.

Vi arrangerer en guidet tur for familie til relevante by- og boligområder og andre områder af interesse.

Et preview visit kan følgelig give familien et bedre og rationelt grundlag til at beslutte sig for, om den ønsker at flytte til det nye land.

 

Contact us

Copenhagen - Head Office
Tel: +45 70 221 226
Email: rates.dk@aspiremobility.com

Aarhus
Tel: +45 70 221 226
Email:rates.dk@aspiremobility.com

Stockholm
Tel: +46 8 771 30 30
Email:rates.se@aspiremobility.com