Login

Om oss

Aspire Mobility är den internationella flytt- och  relocation avdelningen av Møbeltransport Danmark A/S, som är en stor självständig samt globalt erkänd flytt- och relocation firma med en årlig omsättning på över 250 miljoner svenska kronor. Vårt goda rykte för mycket god kundservice och hög kvalitet har vi byggt upp under ett sekel.

Vårt svenska kontor, Aspire Mobility AB, startades i Stockholm i början av 2012 och sedan dess har det vuxit till att omfatta internationella flyttar i Sverige. Vi har en egen terminal i Täby och Sydsverige täcks av vår terminal i Köpenhamn.

På Aspire Mobility Group har vi erfarenheten och resurserna att erbjuda en pålitlig och säker flytt- och relocation som omfattar allt från en enkel flytt till hantering av omfattande omlokaliseringspaket.

Vi arbetar för att erbjuda internationella företag, deras flyttande personal, privata kunder och familjer fullständiga, enskilda tjänster över Europa och i världen.

Med välorganiserade rutiner och IT-system samt en hängiven tjänsteorganisation erbjuder vi våra kunder en pålitlig, högkvalitativ tjänst som överensstämmer fullt ut med de ofta komplicerade regleringarna samt kulturer som kan råda i enskilda länder.

Aspire Mobility Group utför årligen över 2 500 relocation genom vårt nätverk av noga utvalda servicepartners i över 100 länder. Våra online-affärslösningar gör det möjligt för oss att genomföra, övervaka, uppdatera och erbjuda realtidsrapportering till dig och dina uppdragsgivare.

Oberoende av var du befinner dig eller vart du ska flytta kan Aspire Mobility garantera dig att du och din familj får en säker och mindre stressande flytt.

Contact us

Copenhagen - Head Office
Tel: +45 70 221 226
Email: rates.dk@aspiremobility.com

Aarhus
Tel: +45 70 221 226
Email:rates.dk@aspiremobility.com

Stockholm
Tel: +46 8 771 30 30
Email:rates.se@aspiremobility.com