Login

Företagets samhällsansvar (CSR)

Som ett stort flytt- och relocation erkänner vi vårt ansvar i det samhälle som vi utgör en del av och vari vi bedriver vår verksamhet.

Vi bedriver Aspire Mobility på ett lönsamt samt hållbart sätt vi har därför åtagit oss att följa gällande nationell lagstiftning liksom även internationellt erkända etiska riktlinjer och sedvänjor.

I alla våra verksamheter arbetar vi frivilligt och i förebyggande syfte med att beskydda våra medarbetare, samhället och miljön, både lokalt och globalt.

Inom följande områden har vi utvecklat särskilda riktlinjer för förfarande och agerande i vardagen:

Miljöskydd

Medarbetarrelationers

Samhällspåverkan

Dessa områden representerar värdegrunden för ledarskapsstrategi och finns integrerade i koncernens företagsprocesser. Läs mer om hur vi strategiskt arbetar med CRS inom varje enskilt område.

År 2012 ingick Aspire Mobility, som det internationella varumärket av Møbeltransport Danmark A/S, i FN:s Global Compact och vår CRS-policy stödjer därför FN:s Global Compacts tio principer kring mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och antikorruption.

 

 

Contact us

Copenhagen - Head Office
Tel: +45 70 221 226
Email: rates.dk@aspiremobility.com

Aarhus
Tel: +45 70 221 226
Email:rates.dk@aspiremobility.com

Stockholm
Tel: +46 8 771 30 30
Email:rates.se@aspiremobility.com