Login

Kvalitetscertifiering

Personer och processer – chaufförer för kvalitetsutförande

Aspire Mobility Groups flytt- och relocation är baserade på tydligt definierade och certifierade processer som med jämna mellanrum granskas av oberoende kontrollanter i Danmark.

Våra svenska flyttstandarder och processer speglar de certifierade danska processerna samt standarderna.

Effektiva processer och IT-applikationer kan bara garantera en högkvalitativ leveranstjänst när den utförs av välutbildad, dedikerad och engagerad personal.

För att uppnå detta lägger vi ned mycket tid samt medel på att utbilda våra medarbetare kring företagets rutiner och system, kvalitetsstandarder, företagsetik, vänligt kundbemötande och gott uppförande.

Vi övervakar våra prestationer genom ett Återkopplingsprogram för Kundkvalitet. Med hjälp av det kan vi identifiera eventuella behov av förbättringar inom våra tjänster och rutiner.

Ledningen för Aspire Mobilitys företags och flyttavdelningar i Danmark är certifierade enligt FAIM, det internationella kvalitetsprogrammet grundat av FIDI.

Contact us

Copenhagen - Head Office
Tel: +45 70 221 226
Email: rates.dk@aspiremobility.com

Aarhus
Tel: +45 70 221 226
Email:rates.dk@aspiremobility.com

Stockholm
Tel: +46 8 771 30 30
Email:rates.se@aspiremobility.com