Login

Medarbetarpolicy

Hos Aspire Mobility strävar vi efter att ge våra medarbetare eftertraktade förmåner samt efter att skapa ett engagemang samt en motivation genom att ha ett balanserat fokus på prestation och välmående.

Vi tror på att motiverade och målorienterade medarbetare spelar en viktig roll när det kommer till att hjälpa oss i vår strävan att uppnå vårt företags mål.

Vi prioriterar medarbetarnas hälsa och säkerhet högt liksom att även hängivenhet och engagemang också värderas högt. För att säkerställa dessa faktorer arbetar vi med att:

Som tjänsteleverantör utgörs vår kärnkompetens av våra medarbetares färdigheter och vi erkänner vårt ansvar för deras fysiska och mentala hälsa.

Säkerhet och hälsa är viktiga faktorer för både vår kontorspersonal samt för dem som arbetar på annan plats. Vi tar vårt ansvar på fullaste allvar och följer en HSM- (Hälsa, Säkerhet och Miljö) policy för att säkerställa våra medarbetares säkerhet och hälsa.

På Aspire Mobility har vi en lång tradition av att skapa en arbetsmiljö för våra medarbetare vari de inkluderas, vilket innefattar arbetsträning och möjlighet för fortsatt deltidsanställning för medarbetare som uppnått pensionsålder.

 

Contact us

Copenhagen - Head Office
Tel: +45 70 221 226
Email: rates.dk@aspiremobility.com

Aarhus
Tel: +45 70 221 226
Email:rates.dk@aspiremobility.com

Stockholm
Tel: +46 8 771 30 30
Email:rates.se@aspiremobility.com