Login

Samhällspåverkan

På Aspire Mobility har vi en förebyggande inställning till att förbättra lokala samt globala frågor. Vi vill använda oss av vår kärnkompetens för att skapa gemensamma värden för både samhället och oss själva.

Detta gör vi genom att t ex:

Under flertalet år har vi stöttat den icke-statliga organisationen Global Town genom att samla in, lagra och transportera musikutrustning och idrottskläder till barn och unga i Afrika.

Dessutom rekommenderar vi våra kunder som har användbara möbler till förfogande att donera dem till organisationer eller allmänna institutioner som kan få nytta av möblerna.

På så sätt kan vi hjälpa dessa organisationer att minska avfallet och förbättra andra människors liv.

Contact us

Copenhagen - Head Office
Tel: +45 70 221 226
Email: rates.dk@aspiremobility.com

Aarhus
Tel: +45 70 221 226
Email:rates.dk@aspiremobility.com

Stockholm
Tel: +46 8 771 30 30
Email:rates.se@aspiremobility.com