Login

UN Global Compact

Som det internationella varumärkesnamnet av Møbeltransport Danmark A/S gick vi år 2012 med i UN:s Global Compact initiativ och sedan dess har vi arbetat aktivt med Global Compacts tio principer kring mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och antikorruption. FN:s Global Compact är ett globalt CSR- (Företags samhällsansvar) initiativ baserat på internationellt erkända etiska riktlinjer och sedvänjor.

Att stödja de Global Compacts tio principer samt implementera dem i vårt dagliga arbete är ett naturligt steg för oss i vår strävan efter att implementera CRS i alla delar av vår verksamhet.

Møbeltransport Danmark A/S gör årligen en COP (Kommunikation i utveckling), som beskriver de initiativ och strategier som koncernen antagit under året för att följa UN:s Global Compacts tio principer samt hur vi kan bidra till en mer ansvarsfull och hållbar värld.

Läs vår senaste COP, från 2014, här.

 

Contact us

Copenhagen - Head Office
Tel: +45 70 221 226
Email: rates.dk@aspiremobility.com

Aarhus
Tel: +45 70 221 226
Email:rates.dk@aspiremobility.com

Stockholm
Tel: +46 8 771 30 30
Email:rates.se@aspiremobility.com