Login

Enkät för kundnöjdhet

På Aspire Mobility arbetar vi med att erbjuda dig en service som inte bara möter, utan förhoppningsvis även överträffar dina förväntningar.

När din flytt är genomförd och klar skickar vi ut ett frågeformulär för återkoppling som vi hoppas att du kan ta dig tid till att svara på och returnera till oss.

Dina kommentarer är mycket viktiga för oss och utgör ett redskap i vårt arbete med att mäta våra prestationer och se inom vilka områden vi behöver förbättra oss.

Återkopplingen är även ett viktigt bidrag till vår Globala Service Partner-utvecklingsprogram.

Contact us

Copenhagen - Head Office
Tel: +45 70 221 226
Email: rates.dk@aspiremobility.com

Aarhus
Tel: +45 70 221 226
Email:rates.dk@aspiremobility.com

Stockholm
Tel: +46 8 771 30 30
Email:rates.se@aspiremobility.com