Login

Flyttning inom Europa

Efter över ett sekel på de europeiska vägarna känner vi till Europas städer och vägnät. Vi har moderna och specialdesignade lastbilar med luftfjädring, som opereras av erfaren personal. Vi garanterar att dina tillhörigheter hanteras varsamt och professionellt oavsett vart i Europa flytten går.

Skandinavien

Från våra hemländer, Danmark och Sverige, länkar vi ihop de nordiska länderna med Europa med en hög turtäthet. Nordatlantiska destinationer på Grönland, Island och Färöarna transporteras med luft- och sjötransporter via Danska hamnar.

Väst- och Centraleuropa, Storbritannien och Irland

Vi täcker hela Västeuropa och Storbritannien genom en flotta av moderna lastbilar som opereras av erfaren personal. Vi erbjuder dig miljövänliga filtemballage och även fullständig exportemballering.

Östeuropa och Balkan

Vi tar hand om hela processen till och från Östeuropa, Ryssland och Balkan med assistans av våra kvalificerade samarbetspartners i de respektive länderna, partners som har god lokalkännedom och de rätta faciliteterna.

Sydfrankrike, Spanien och Portugal

Vi erbjuder högkvalitativa förbindelser mellan Skandinavien och Nordeuropa med Sydfrankrike, Spanien samt Portugal genom vårt systerbolag, Scan Transport, som ligger i Mijas, söder om Málaga.

Erfarna flyttkoordinatorer

En erfaren flyttkoordinator från vår kundservice kommer att arbeta nära dig och din familj för att ta hand om hela flytten, så att den hanteras korrekt från början till slut – tills era tillhörigheter är säkert levererade och uppackade i ert nya hem.

Contact us

Copenhagen - Head Office
Tel: +45 70 221 226
Email: rates.dk@aspiremobility.com

Aarhus
Tel: +45 70 221 226
Email:rates.dk@aspiremobility.com

Stockholm
Tel: +46 8 771 30 30
Email:rates.se@aspiremobility.com