Login

Förvaring

Långtidsförvaring

Med en internationell flytt är det inte alltid praktiskt att flytta alla dina tillhörigheter med dig till din nya destination. Omvänt kanske du känner att du har för mycket möbler när du anländer din destination.

Beroende på vilken situation du är i kan vi ordna med säker långtidsförvaring i en av våra egna moderna svenska eller danska lagerlokaler som finns i Stockholm och Köpenhamn – eller i någon av de förvaringsfaciliteter i världen som ägs av en av våra servicepartners.

Korttidsförvaring

Vi kan också ordna med förvaring under kort tid för alla dina tillhörigheter i Sverige eller någon annanstans i världen, om det t ex skulle uppstå en situation vari din försändelse måste hållas kvar på ursprungsorten en kortare period eller om ditt nya hem inte är inflyttningsklart när dina föremål anländer till.

Våra lagersäkerhet

När du förvarar dina tillhörigheter i ett lager måste du vara säker på att dina tillhörigheter är i säkert förvar.

Alla våra lagerlokaler är byggda för ändamålet att förvara bohag samt personliga ägodelar och möter de högsta internationella säkerhetsnormerna.

Våra egna lager är av försäkringsbolagen bedömda till att uppnå säkerhetsklass 3 vilket är den högsta säkerhetsklassen. Lagren har även en speciell avdelning för förvaring av konst.

Om dina tillhörigheter måste ställas i lager i utlandet försäkrar vi att våra servicepartners lagerfaciliteter runt om i världen uppnår samma höga standard.

 

Contact us

Copenhagen - Head Office
Tel: +45 70 221 226
Email: rates.dk@aspiremobility.com

Aarhus
Tel: +45 70 221 226
Email:rates.dk@aspiremobility.com

Stockholm
Tel: +46 8 771 30 30
Email:rates.se@aspiremobility.com