Login

Utomlandsflytt

Vi känner alla världens hörn

Vi genomför flytt och relocationstjänster för företag och privatpersoner till och från över 100 länder varje år.

Danmark och Sverige är våra hemländer. Men oavsett var i världen du befinner dig har vi de lokala kontakterna, resurserna och kunskaperna som krävs för att flytta ditt bohag effektivt och säkert, till ett nytt land eller tillbaka till ditt hemland.

Vi gör det lätt för dig

Din Aspire Mobility-flyttkoordinator kommer att assistera dig och din familj igenom hela flyttprocessen och sörja för alla praktiska delar i samband med din flytt. Omfattar även packning, sjö- eller lufttransport samt leverans, uppackning och i ordningsställande av möbler i ditt nya hem.

Din flyttkoordinator hjälper och guidar dig även genom all dokumentation som krävs, som ofta kan göras online via våra VISION och ReloAssist-program.

Tulldeklaration

Din flyttkoordinator vägleder dig igenom alla förberedelser för tulldeklarationer, både i avreselandet och i destinationslandet. Vi hjälper dig med de regler, förordningar och det pappersarbete som krävs för en tulldeklaration utan onödiga förseningar.

Contact us

Copenhagen - Head Office
Tel: +45 70 221 226
Email: rates.dk@aspiremobility.com

Aarhus
Tel: +45 70 221 226
Email:rates.dk@aspiremobility.com

Stockholm
Tel: +46 8 771 30 30
Email:rates.se@aspiremobility.com