Login

Andra tjänster

Maka/make-supportprogram

Vi erbjuder flera olika supportprogram till maka/make för att passa dina enskilda behov och plats.

Hemhjälp

Beroende på destinationen och omständigheterna kan din utsända medarbetare ha behov av hemhjälp på antingen del- eller heltid.

Det kan också omfatta tvätt/avhämtning av tvätt från kemtvätt. Vi kan hjälpa de utstationerade medarbetare med att hitta rätt lösning på deras destination.

Hantverkare/Underhållsarbete

Vi kan hjälpa sända medarbetare och deras familjmed att finna en hantverkare som kan installera vitvaror, hänga upp gardiner, målningar och lampor, byta stickkontakter och genomföra allmänt underhållsarbete.

Särskilda behov

Utöver de nämnda servicetjänsterna kan vi även erbjuda andra tjänster till de utstationerade medarbetarna.

Contact us

Copenhagen - Head Office
Tel: +45 70 221 226
Email: rates.dk@aspiremobility.com

Aarhus
Tel: +45 70 221 226
Email:rates.dk@aspiremobility.com

Stockholm
Tel: +46 8 771 30 30
Email:rates.se@aspiremobility.com