Login

Avresa från värdlandet

Det är många saker som behöver ses över vid en flytt. Du måste avsluta registreringar, avboka tjänster, lämna tillbaka nycklar till lägenheten/huset till hyresvärden, göra flyttanmälan m.m.

Vi kan hjälpa dig hantera alla dessa uppgifter så att du kan fokusera på de mer personliga frågorna kring flytten.

Om du flyttar utomlands kan en del av dessa uppgifter endast slutföras efter att du har lämnat landet. Vi kommer att representera dina intressen genom flyttprocessen och försäkra att din avresa går smidigt och utan problem.

 

Contact us

Copenhagen - Head Office
Tel: +45 70 221 226
Email: rates.dk@aspiremobility.com

Aarhus
Tel: +45 70 221 226
Email:rates.dk@aspiremobility.com

Stockholm
Tel: +46 8 771 30 30
Email:rates.se@aspiremobility.com