Login

Barn och val av skola

Oavsett om din familj har behov av förskola för yngre barn eller skola för äldre barn kan vi hjälpa till och vägleda dig och din familj genom det lokala systemet.

Vår skolsöknings tjänst kan omfatta:

Val av skola utanför Sverige

Möjligheterna kan variera mycket beroende på det land som man befinner sig i. I en del länder finns det få internationella skolor och eleverna måste ansöka tidigt för att erhålla plats.

Vi presenterar de olika valmöjligheterna som finns och kan följa med dig och din familj vid besök på skolor.

Vi följer upp lediga platser och vägleder dig genom kraven på anmälan och registrering.

Contact us

Copenhagen - Head Office
Tel: +45 70 221 226
Email: rates.dk@aspiremobility.com

Aarhus
Tel: +45 70 221 226
Email:rates.dk@aspiremobility.com

Stockholm
Tel: +46 8 771 30 30
Email:rates.se@aspiremobility.com