Login

Besöksresa

En besöksresa hjälper dig och din familj att skapa er realistiska förväntningar och besluta om att flytta till det nya landet.

Våra program med förhandsresor ger dig och din familj en introduktion till det nya landet, staden och dess livsstil, kulturen, bostadsområden, idrott och möjlighet till fritidsaktiviteter m.m.

Contact us

Copenhagen - Head Office
Tel: +45 70 221 226
Email: rates.dk@aspiremobility.com

Aarhus
Tel: +45 70 221 226
Email:rates.dk@aspiremobility.com

Stockholm
Tel: +46 8 771 30 30
Email:rates.se@aspiremobility.com