Login

Kostnadskontroll

Programmet är designat för företag som vill outsourca sin administration av bostadsförvaltning för medarbetare som är utlandsstationerade.

Vi erbjuder samtliga administrativa tjänster under den pågående av perioden av det internationella uppdraget.

Följande tjänster ingår:

Contact us

Copenhagen - Head Office
Tel: +45 70 221 226
Email: rates.dk@aspiremobility.com

Aarhus
Tel: +45 70 221 226
Email:rates.dk@aspiremobility.com

Stockholm
Tel: +46 8 771 30 30
Email:rates.se@aspiremobility.com